Pankrot

Firma pankroti kuulutab välja kohus pankrotiseadusele põhinedes ettevõtte enese või võlausaldaja pankrotiavalduse alusel. Pankrot kuulutatakse välja kui ettevõte on maksejõuetu ning maksejõuetus ei ole ajutise iseloomuga.

Mõnikord ilmneb maksejõuetus likvideerimismenetluse käigus ning siis on likvideerija kohustatud esitama asukohajärgsele kohtule pankrotiavalduse.

Ettevõtte raamatupidamisliku maksejõuetuse hindamiseks on kõige lihtsam viis võrrelda ettevõtte kohustuste ja varade mahtu. Kui kohustused ületavad vara, on ettevõte väga tõenäoliselt maksejõuetu.

Samas võib ettevõte olla püsivalt maksejõuetu ka juhul, kui bilansis on vara rohkem kui kohustusi. Selline pilt on võimalik näiteks juhul kui bilansis on suure väärtusega mittelikviidne kinnisvara, kuid samas ei jätku vahendeid jooksvate arvete tasumiseks.

Ettevõtte maksevõime hindamine võib olla tegelikkuses oluliselt keerulisem kui pankrotiseaduses kirjeldatud. Oleme oma pikaajalises praktikas kohanud ettevõtteid, mille bilansilised varad ületavad kordades kohustusi, kuid mis sellegipoolest on täiesti maksejõuetud. Samas oleme puutunud kokku ettevõtetega kus vara praktiliselt puudub, kuid ettevõte on suuteline oma kohustusi täitma.

Pankrotimenetlusse tuleb suhtuda ettevaatusega. Meie aastakümnete pikkune kogemus näitab, et pankrotiprotsess võib tuule pöördumisel ootamatult muutuda juhitamatuks ning hakata looma tõsiseid probleeme juhatusele ja omanikele. Samuti ei saa mainimata jätta protsessiosaliste (pankrotihaldurite, kohtunike, võlausaldajate esindajate jne.) isikuomaduste eripärasid ning omavahelisi isiklikke suhteid, mis võivad muuta võlgnikfirma esindajale protsessi läbimise äärmiselt ebameeldivaks ning vaevaliseks kogemuseks. Lisaks sellele puudub nimetatud seltskonnal reaalne ettevõtluskogemus ning vastavalt ka majandusprotsesside sisulise mõistmise võime.

Juhul kui olete veendunud pankrotiavalduse esitamise otstarbekuses, aitame Teil selle nõuetekohaselt ette valmistada. Selle jaoks võtke ühendust meie spetsialistidega.

Korduma kippuvad küsimused

Meie ettevõttel on olnud viimastel aastatel tõsine probleem klientidelt raha kätte saamisega. Mõned ostjatest on lõpetanud tegevuse, teised aga ei ole suutelised vanu arveid tasuma. Tulemusena on ettevõttel tekkinud maksuvõlgnevus kümnetes tuhandetes eurodes ja samas suurusjärgus hankijatele tasumata arveid. Raamatupidamine peaks olema korras. Mida teha?
Antud juhul tuleb kõigepealt hinnata ettevõtte jätkusuutlikkust. Juhul kui ärimudel tundub raskustele vaatamata töötavat ning kohustused ei ületa varade väärtust, võib katsetada läbirääkimisi võlausaldajatega, et nad nõustuksid võlgnevuste tasumise ajatamisega. Juhul kui ärimudel tundub olevat väheperspektiivikas ja / või kohustused ületavad varade mahtu, on otstarbekas esitada kohtule pankrotiavaldus ja lõpetada agoonia. Pankrotiavalduse koostamiseks ning kohtule esitamiseks võta ühendust meie spetsialistidega.
Ettevõttel on viimasel aastal olnud tõsised raskused hankijate arvete tasumisega. Mõned arved on juba antud inkassosse ja need käivad tõsiselt pinda. Maksuamet on arved arestinud maksuvõlgnevuse tõttu. Raamatupidamine on teise juhatuse liikme vastutusalas ning tema on viimasel ajal kõigele käega löönud. Mida teha?
Kõigepealt tuleb püüda leida endise äripartneriga kontakt ning püüda selgust saada, mis seisus on raamatupidamine. Juhul kui partneriga on võimalik mõistlikult suhelda ja koostöös raamatupidamine korda teha, on järgmiseks sammuks pankrotiavalduse esitamine kohalikule kohtule. Juhul kui temaga kontakti ei ole võimalik saada või on raamatupidamine ebaadekvaatses seisus, oleks sobivam ettevõtte likvideerimine koos müügiga.
Meie ettevõttel on mõned tasumata arved ja üks poolik töövaidlus töötajaga, kes peale laiskuse pärast vallandamist hakkas igale poole kõikvõimalikke kaebusi esitama. Kuna töötaja tegelikult ei saanud oma ülesannetega hakkama ja töötasu tehtud töö eest on talle välja makstud, puudub meil kui ettevõtte omanikel põhimõtteline huvi talle sentigi rohkem maksta. Ettevõte on praegu mingis mõttes varjusurmas, kuna tellimuste maht on viimastel kuudel järsult langenud. Mida teha?
Käesoleval juhul on pankrotiavalduse esitamine äärmiselt ebaefektiivne, kuna jääte probleemiga endiselt tegelema – peate käima pankrotikohtus seletamas asju, mille kohta polegi midagi seletada. Samuti peate taas puutuma kokku lohakuse tõttu vallandatud töötajaga. Kulutate oma aega, energiat ja raha tegevuste peale, millest ei võida keegi. Käesoleval juhul on otstarbekas lugeda lisa firma likvideerimine koos müügiga kohta või võtke ühendust meie spetsialistidega.
Sooviksin oma ettevõtte likvideerida, kuid bilansis on üleval hankijatele tasumata arved, mida tegelikult keegi enam sisse ei nõua. Kunagi olen ühe pankrotiprotsessi juhatuse liikmena läbi teinud ning seda uuesti läbi elada ei taha. Kas Teil on pakkuda mingi lahendus?
Jah, meil on välja pakkuda võimalus, kuidas Te ei pea pankrotimenetluses osalema. Lugege lisa Panama paketi kohta või võtke ühendust meie spetsialistidega.