Likvideerimine koos müügiga

Ettevõtte likvideerimine koos müügiga on läbi aegade olnud kõige efektiivsem vahend kinnijooksnud firmaga ühele poole saamiseks.

Oleme teenust pidevalt ajakohastanud ning kohandanud eelkõige kliendi vajadusi silmas pidades, samuti järgides majandus-ja õiguskeskkonna nõudmisi.

Ettevõtja seisukohast, kes seisab silmitsi otsusega, mida peale hakata murettekitava ettevõttega, on tegu parima võimalusega astuda kehvast mängust välja.

Firma likvideerimine koos müügiga on nii energia- kui ka kuluefektiivne lahendus probleemse ettevõtte omanikule.

Ettevõtte likvideerimine koos müügiga on parim valik juhul kui ettevõttel on:
  • võlgnevused
  • pikaleveninud kohtuvaidlused
  • omanikevahelised vastuolud
  • maksuvõlad
  • kadunud kontakt juhatusega
  • vaidlused töötajatega
  • raamatupidamine korrast ära või puudub

Kuidas see toimib

1

Võtate ühendust Likvidaatoriga tasuta konsultatsiooni eesmärgil.

2

Müüte notariaalse lepinguga oma osaluse / aktsiad meie partnerist välisinvestorile.

3

Uus omanik kutsub tagasi senise juhatuse ja määrab uue, muudab ärinime, aadressi ja sidevahendid ning võtab üle dokumentatsiooni olemasolevas mahus ja seisundis - erinõuded puuduvad.

4

Umbes nädala pärast on senised seotud isikud muutunud kolmandateks / menetlusvälisteks isikuteks, kellel puuduvad nii huvi kui ka volitused ettevõtte esindamiseks millises iganes küsimuses.

5

Kohustused ja nõuded jäävad seotuks ettevõttega, mitte selle varasema juhatuse ja omanikega. Kohustuste pööramine varasemate seotud isikute vastu oleks selges vastuolus piiratud vastutusega äriühingu olemusega.

NB! Kuluefektiivuse eesmärgil pöörduda ettevõtte likvideerimisel libalikvideerijate või tankistimüüjate poole on äärmiselt riskantne.
Viimastel aastatel oleme mitmeid kordi pidanud olema abiks libalikvideerijate ohvriks langenud ettevõtjatele, kus tööd on tehtud poolikult ja/või asjatundmatult. Mitmeid sarnaseid lugusid on ka meedias kajastatud. Firmade likvideerimine on paraku valdkond, mis ei piirdu baarist või töötukassa ukse tagant leitud isiku sokutamisega kliendi ettevõtte juhatusse.

Korduma kippuvad küsimused

Meil on partneriga kahasse ettevõte, mis on töötanud 2007 aastast. Eelmise aasta algus oli äärmiselt raske, tellimused praktiliselt puudusid, samas palgad ja rent tahtsid maksmist.

Kuna raha ei jätkunud, kogunes ka maksuvõlg (valdavalt tööjõumaksude osas). Koguvõlgnevus hankijatele ja maksuametile üle 30 000 euro. Lisaks sellele olime märkimisväärse osa kulusid sunnitud vahepeal maksma sularahas, kuid kuludokumente nendele väljaminekutele pole. Partner on asjale täielikult käega löönud, ütleb ,et tema ei taha selle ettevõtte pärast ennast ära tappa ja mingu kõik kuradile. Mõlemad oleme võrdsed osanikud ja ka juhatuses. Mida teha?
Sellise pildi puhul on kindlasti kõige otstarbekam ettevõte nö. maha müüa (Panama pakett).

Tavaliselt kaasame selliste olukordade lahendamisse välismaise riskiinvestori, kellest saab Teie ettevõtte uus ainuosanik. Notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimisele järgneval tööpäeval teeb uus ainuosanik üldkoosoleku otsuse, millega kutsub tagasi varasema juhatuse ning määrab uue. Samuti vahetatakse ärinimi, aadress ja sidevahendid. Dokumentatsiooni annate üle olemasolevas mahus ja seisundis , erinõuded puuduvad. Peale vajalike toimingute sooritamist (milleks kulub reeglina ca 1 nädal) on varasemast ettevõttega seotud isikutest saanud kolmandad ehk siis menetlusvälised isikud, kellel puuduvad nii õigused kui ka volitused esindada ettevõtet millises iganes küsimuses. Nende poole pöördumine ettevõtet puudutavates küsimustes on võimalik vaidlustada kohtus ilma nõudmise sisu täitmata.

Ettevõte jääb nö. konserveeritud seisundisse kuni registrist kustutamiseni.

Mingil põhjusel on meedia püüdnud antud lähenemisviisi näidata negatiivses valguses, kuid reaalses ärimaailmas võib ettevõte vahel asjaolude kokkulangemise tõttu sattuda olukorda, millel lihtsalt polegi mõistlikke lahendusi. Müük koos likvideerimisega ehk siis Panama pakett ongi parim väljapääs olukorrast, kus ettevõtjal on ainult kehvad valikud.

Loomulikult ei ole tegu võlukepikesega, mis vabastab kõigist hädadest ning needustest. Teatud riskid on alati olemas. Samas nagu me kõik teame, on kõige riskantsem tegevus maailmas elamine - lõpeb alati surmaga.
Aastaid tagasi registreerisin osaühingu oma kinnisvarade haldamiseks. Tänaseks on varad teiste ettevõtete vahel ära jagatud ning antud keha seisab tühjana. Äriseadustiku põhise likvideerimismenetluse läbiviimise osas olen kahtleval seisukohal, kuna masujärgsetel aastatel võis raamatupidamises olla tõsiseid puudujääke ning ma ei tahaks, et need vanad kehvad asjad uuesti hakkaksid mingi viisil probleeme tekitama. Kas peaksin valima ettevõtte likvideerimise koos müügiga ehk siis Panama paketi?
Jah, täpselt nii. Kõigi muude valikute puhul on tõenäosus firma likvideerimise käigus väljaujuvate probleemide tekkimiseks märkimisväärselt kõrgem.
Mul on ettevõte, mida sooviksin kokku pakkida, kuna kaks töötajat kollektiivist otsustasid hakata mängima koostöös töövaidluskomisjoniga mingit saamatajäänud töö-ja koondamistasude mängu. Ettevõtte tegevus on selle töttu tõsiselt häiritud, kuna nende nutikalt kokkukirjutatud nõuded on ettevõtte tuludega võrreldes märkimisväärselt suured. Lisaks sellele on nad reaalselt tehtud töö eest tasu täies ulatuses kätte saanud, nõuete summad on seaduste ridade vahelt pastakast välja imetud. Ühe töötaja ämm töötab kohalikus töövaidluskomisjonis, seega kaldun arvama, et kurja juur asub hoopis seal. Isegi kui suudaksin antud töötasunõuded neile välja maksta, ei taha ma seda teha mingil tingimusel. Mulle ei meeldi kui keegi tahab mind lollitada ja raha välja presssida. Pigem olen nõus maksma selle eest, et neile ära teha. Kuidas sellises olukorras käituda?
Mingis mõttes võiks seda olukorda nimetada force majeur-iks ehk siis vääramatuks jõuks.

Selliseid asju tuleb aeg-ajalt ette, kus keegi otsustab raha teenida mitte reaalse töö vaid mingi skeemitamisega. Parim rohi sellises olukorras on kasutada vastase relva tema enda vastu ehk siis vastata veidi jõhkrama skeemiga.

Antud juhul peate praegu töötava äriühingu tegevuse peatama ning selle välisinvestorile müüma. Töötasude nõue jääb üles ettevõtte vastu, paraku pole ettevõttelt ka jõuga võimalik välja nõuda selle nõude tasumist. Paralleelselt tuleb registreerida ettevõte, millega igapäevatööd edasi teha. Uue ettevõtte loomise juures tuleb tähelepanelikult jälgida, et ei tekiks alust olukorra tõlgendamiseks ettevõtte üleminekuna. Nimetatud tõlgenduse korral tekib võlausaldajal võimalus pöörata nõue uue ettevõtte vastu. Olukorra täpsemaks arutamiseks võta ühendust.
Peale abikaasa surma pärisin muuhulgas ka tema ühe ettevõtte osaluse, kus ta oli ka ise olnud ainuke juhatuse liige. Raamatupidajaga asja uurides ilmnes, et ettevõttel on mingid arusaamatud bilansilised kohustused mingite Eesti ja välisfirmade ees, samuti on teatav osa raamatupidamisarvestusest puudulik. Samas ma tean, et ta ei olnud kellegile võlgu.

Mida selle osaühinguga peale hakata, bilansis on kohustused, mida tegelikult nagu pole?
Ärge vaevake sellega oma pead, olukord klassifitseerub lahendamatute probleemide valdkonda.

Abikaasa ei tule Teile teisest ilmast mingi valemiga tehingute olemust selgitama, et saaksite omanikuna EV Äriseadustikule vastava likvideerimismenetluse läbi viia. Parim, mida antud olukorras saate teha, on valida ettevõtte likvideerimise koos müügiga. Täpsustamiseks ning hinna kooskõlastamiseks võtke ühendust siit.