Likvideerimine

Firma likvideerimine on mõistlik lahendus juhul kui:
  • eesmärgid on ammendatud
  • on tekkinud omanikevahelised vastuolud
  • omakapital on negatiivne
  • on tekkinud võlgnevused
  • on tekkinud vaidlused töötajatega
  • on tekkinud muud vaidlused, mida ei ole võimalik lahendada
  • raamatupidamine on puudulik
  • muudel ärilistel ja seadustes sätestatud juhtudel
Firmade likvideerimine on reglementeeritud Äriseadustiku ja muude kehtivate õigusaktidega.

Äriseadustiku-põhine ettevõtte likvideerimine on võimalik läbi viia vaid juhul, kui ettevõttel puuduvad võlgnevused ja raamatupidamine on korras.

Likvideerimismenetluse läbiviimiseks Eestis kulub minimaalselt 6 kuud.

Juhul kui äriühingul ei jätku raha kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamiseks, esitab likvideerija avalduse kohtule äriühingu maksejõuetuse (pankroti) väljakuulutamiseks. Tulemusena läheb likvideerimismenetlus üle pankrotimenetluseks, mille kohta saad lugeda siit.

Kui soovite meie abi likvideerimismenetluse läbiviimisel, võtke ühendust meie spetsialistidega.

Kuidas see toimib

1

Likvideerimise alustamisel määravad osanikud/aktsionärid üldkoosoleku otsusega ettevõttele likvideerija, mille kohta esitatakse kandeavaldus Äriregistrile.

2

Likvideerija koostab likvideerimise algbilansi, informeerib kirjalikult likvideerimise alustamisest võlausaldajaid, korraldab vara müügi ning debitoorsete võlgnevuste sissenõudmise.

3

Likvideerimise lõpetamiseks koostab likvideerija lõppbilansi ja vara jaotusplaani.

4

Äriregistrile esitatakse kandeavaldus äriühingu kustutamiseks registrist ning dokumentide hoidja määramiseks.

Korduma kippuvad küsimused

Minu ettevõte ei ole tegutsenud, kuid sellest hoolimata pean esitama aruandlust. Mida teha, et sellest kohustusest vabaneda?
Sellisel juhul peate läbi viima likvideerimismenetluse eesmärgiga kustutada ettevõte äriregistrist. Likvideerimismenetlus võtab aega 8 kuud.
Äripartner, kellega koos äri alustasime, otsustas minna tööle riigiametisse. Seoses sellega ei tohi ta osaleda ettevõtluses. Mida sellisel juhul ette võtta?
Tavaliselt soovitame sellisel juhul ettevõte likvideerida või firma likvideerimist koos müügiga ning asutada/osta üksi edasi tegutsemiseks uus äriühing. Põhjus selles, et juhul kui ettevõtte arvepidamises on puudujääke, ei sooviks Te ilmselt tulevikus olla üksi vastutav koos tekitatud probleemide eest.
Lõpetasime Soomes viimase objekti ning rohkem tellimusi ei ole. Ettevõttel ei ole võlgnevusi ning raamatupidamine on korras, samas ei ole meil seda enam vaja. Mida teha?
Sellisel juhul on vaja ettevõte likvideerida, viies ise läbi Äriseadustiku järgse likvideerimismenetluse. Teine võimalus on ettevõtte müük Likvidaatorile, kes omalt poolt viib läbi likvideerimise, et välistada edaspidist arunnete esitamist erinevatele ametkondadele sõltumata sellest, et äritegevust enam ei toimu.
Ettevõttel on tekkinud võlgnevus EMTA ja hankijate ees, samuti on mõned nõuded inkassofirmade käes ja kohtus. Raamatupidamine peaks olema enam-vähem, kuid kuna aastate jooksul on raamatupidajad vahetunud, ei saa päris kindel olla. Kuidas edasi liikuda, et selle asjaga ühele poole saada?
Käesoleval juhul ei piisa Äriseadustiku põhisest likvideerimismenetlusest, kuna ettevõttel on võlgnevused ja raamatupidamise seisukord on küsitav. Parem lahendus oleks ettevõtte likvideerimine koos müügiga.